چهل هزارتو


دریافت از بازار

چهل هزارتو یک بازی سه بعدی برای گوشی‌های اندرویدی است که در آن باید با چرخاندن گوشی توپ را به مرکز هزارتو هدایت کنید.

این بازی شامل ۴۰ مرحله است، ۲۰ مرحله با هزارتوهای دایره‌ای و ۲۰ مرحله با هزارتوهای مستطیلی. از این ۴۰ مرحله، ۲۰ مرحله دارای کلید هستند، که با برداشته شدن کلید توسط توپ، مسیر توپ به مرکز آزاد می‌شود.

تمام این ۴۰ مرحله را می‌توان با دو توپ نیز بازی کرد. در این حالت هر دو توپ را باید به مرکز هزارتو رساند؛ در ضمن توپ‌ها همدیگر را دفع می‌کنند.

هزارتوی دایره‌ای با یک توپ
هزارتوی دایره‌ای با یک توپ و کلید
هزارتوی مستطیلی با یک توپ
هزارتوی دایره‌ای با دو توپ
هزارتوی مستطیلی با دو توپ و کلید